тркало (имн.) - ракоплеска (гл.)

Се борев недоволно искористената земја да се одземе од мрзливите сопственици и да им се додели на безземјашите и невработените кои на тој начин би обезбедиле опстанок за себе и своите блиски. (Џ. и тркалото ракоплескаат) Сакав на татковината да и го повратам вековното морално достоинство.
„Или“ од Александар Прокопиев (1987)