човек (имн.) - ракоплеска (гл.)

Ама луѓето ракоплескаат, си ја разбираат радоста.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)