шејтан (имн.) - бега (гл.)

Шејтанот бега од крст. негов белег е чалмата.“
„Забранета одаја“ од Славко Јаневски (1988)