јатак (имн.) - ѓавол (имн.)

Кога доаѓаше по мене не го пуштив во воденицата да не те види. За јатак ѓавол ќе ме смета.
„Кловнови и луѓе“ од Славко Јаневски (1956)