ќар (имн.) - три (бр.)

И така секогаш натаму со стар, наваму со нов велосипед и ќарот три и петпати поголем.
„На пат со времето“ од Петре Наковски (2010)