ќар (имн.) - или (сврз.)

Секогаш така играле. Ќарот или загубата биле симболични колку да остане привлечна играта.
„Балканвавилонци“ од Луан Старова (2014)