џеб (имн.) - извлече (гл.)

Гледај!“ од џебот извлече кутија цигари и запалка.
„Клучарчиња“ од Бистрица Миркуловска (1992)