во (предл.) - ќар (имн.)

-Те уверувам дека ќе бидеш во ќар.
„Мудрецот“ од Радојка Трајанова (2008)