за (предл.) - пиштол (имн.)

И затоа, кога Доста проговори, санким „царска ќерка се родила“, Митра веднаш се фати за пиштоли: — Уууу, невесто Досто! Кој ќе чуе ка ќе рече!
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
- За пиштол не грижи се! Ќе добиеш и пиштол и шмајзер.
„Волшебното самарче“ од Ванчо Николески (1967)
Недовербата спрема светот на интелектот секогаш била симптом на прафашизмот, од Геринговиот отворен став („Кога ќе го слушнам зборот култура, се фаќам за пиштолот“) до честата употреба на изразите какви што се „дегенерирани интелектуалци“, „јајцеглавци“, „јалови снобови“, „универзитетите се гнезда на црвените“ итн.
„МАРГИНА бр. 19-20“ (1995)