за (предл.) - профит (имн.)

-За профит тие го загадија воздухот, реките, морињата.
„МАРГИНА бр. 32-33“ (1996)