на (предл.) - аба (имн.)

Иглата му се слизнува од прстите, ги прескокнува рабовите на абата каде што треба повеќе напор.
„Пустина“ од Ѓорѓи Абаџиев (1961)