од (предл.) - неправилен (прид.)

Ти си ментално растроен. Ти страдаш од неправилна меморија.
„1984“ од Џорџ Орвел (1998)