бел (прид.) - па (сврз.)

Крупни црни очи како црни цреши, боја на лицето како течно злато, забите бели па насмевката се разлева, кога ја гледаш како сонцето да те грее.
„Ветришта“ од Радојка Трајанова (2008)