денешен (прид.) - голтар (имн.)

- Граѓани и граѓанки, вчерашни рудари и днешени голтари, питоми страшила во бедна состојба...
„Пупи Паф во Шумшул град“ од Славко Јаневски (1996)