друг (прид.) - пакост (имн.)

Не знаеме ли ние оти сето време до кога ќе се продолжува борбата со четите, турскиот аскер ќе граби, ќе силува и ќе му прави секакви други пакости на населението?
„За македонцките работи“ од Крсте Петков Мисирков (1903)
Сега тие не само што му викаа јатаче туку и други пакости му правеа.
„Луман арамијата“ од Мето Јовановски (1954)
И други пакости правеше: на Мравевци им го запали улиштето оти го касна една пчела.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)