мал (прид.) - ангел (имн.)

Некој умира. Некој го буди твојот мал ангел престорен цут.
„Посегање по чудесното“ од Србо Ивановски (2008)
Многу често заради оддалеченоста и времето, Јана беше таа што малите ангелчиња ги донесуваше на свет.
„Последната алка“ од Стојан Арсиќ (2013)
Рада се бореше за здив, а Снеже продолжи не забележувајќи ја нејзината состојба. - Се вика Виктор.
„Последната алка“ од Стојан Арсиќ (2013)
- Значи мојот ластар се вика Виктор, име извлечено од зборот победа.
„Последната алка“ од Стојан Арсиќ (2013)