мал (прид.) - голтар (имн.)

И еден чудесен пат среде небото им го мами насмевот на малите голтари оние што си ја мерат снагата во тревата О тие идни господари на светот и не слутат дека по патот на нивната возбуда одамна поминал Икар.
„Посегање по чудесното“ од Србо Ивановски (2008)