мал (прид.) - даб (имн.)

Имаше делници каде се уриваа цели буки, мали дапчиња и се чистеа купишта капини.
„Бунар“ од Димитар Башевски (2001)