мој (прид.) - ангел (имн.)

Има ли некого кај вас?“ „Има“ , им призна. „Мојот ангел чувар.
„Месечар“ од Славко Јаневски (1959)
Ти ветувам. Потоа сум само твој, измачен мој ангелу!
„Пустина“ од Ѓорѓи Абаџиев (1961)