невидлив (прид.) - пиштол (имн.)

Еве татнеж од невидлив пиштол.
„Пупи Паф во Шумшул град“ од Славко Јаневски (1996)