ненамерен (прид.) - пакост (имн.)

Средниот брат го подучуваше математика, и го криеше кога ќе направеше некоја ненамерна пакост.
„Светилка за Ханука“ од Томислав Османли (2008)