неправилен (прид.) - круг (имн.)

На крајот се оформи неправилен круг од ничкосани глави.
„Пустина“ од Ѓорѓи Абаџиев (1961)
Око не ја фаќа саноќ и везден по рабовите на неправилниот круг на животот.  Некој ѕвони. Некој друг.
„Ерато“ од Катица Ќулавкова (2008)