неправилен (прид.) - став (имн.)

По падобранската обука, на 16 септимври 1943 година е спуштен во западна Македонија (делот на Македоија под Грција) како британски офицер за врска, На 21 декември 1944 година се вратил во Каиро. Andrw Rossos,The Macedonians of Aegean Macedonia: A British officer`s report. 1944. The Slavonic and East European review, Volume 69, Number 2 - April 1991. 349 Evans 2/1/4, Liddell Hart Centre for Military Archives King`s College London. 350 Ibidem. 351 Ibid. 352 Ibid. 353 Поради неправилниот став на КПГ во однос на македонското национално прашање Наум Пејов во знак на протест со својата единица преминал на територијата на Македонија под Југославија. 354 Evans 2/1/4, Liddel Hart Centre for Military, Archives, King`s College London. 355 PRO FO 371/43739 R 21785 356 Ibidem. 357 Ibid. 358 Dokumenti o spolnjoj politici Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavija 1941-1945, II,. Jugoslovenski pregled, Beograd 1989, 429. 359 Др Милан Скакун, Југословенско-Бугарски односи.
„Британските воени мисии во Македонија (1942-1945)“ од Тодор Чепреганов (2001)