неправилен (прид.) - циклус (имн.)

Растечкото осиромашување на јазикот ќе ескалира низ серија на неправилни циклуси.
„МАРГИНА бр. 1“ (1994)