никаков (прид.) - пакост (имн.)

Власите никојпат не имале никаква власт над нас и никојпат не ни сториле никаква пакост.
„За македонцките работи“ од Крсте Петков Мисирков (1903)