огромен (прид.) - профит (имн.)

Ваквиот пристап би претставувал значително подобрување во однос на забраната со тоа што би го елиминирал црниот пазар и огромните профити што ги остварува организираниот криминал.
„МАРГИНА бр. 6-7“ (1994)
Некои ќе остварат огромен профит.
„МАРГИНА бр. 17-18“ (1995)