потребен (прид.) - па (сврз.)

Нејзините постапки се чинат сосема јасни, потребни па дури и неопходни.
„Желките од рајската градина“ од Србо Ивановски (2010)