прав (прид.) - Грк (имн.)

Ех, кир Ристаќија, по малку, по малку стануваш итар како прав Грк.
„Антица“ од Ристо Крле (1940)