прав (прид.) - време (имн.)

Клепсидрата веќе одамна го протече правото време.
„Жонглирање со животот во слободен пад“ од Сара Трајковска (2012)
Сѐ се случува во право време.
„Жонглирање со животот во слободен пад“ од Сара Трајковска (2012)