прав (прид.) - гранка (имн.)

Со мака се фатив за правата гранка.
„Улица“ од Славко Јаневски (1951)