прав (прид.) - конец (имн.)

И само ако се пофати правиот конец, таа преѓа ќе се расплете и ќе се ослободи заробениот.
„Папокот на светот“ од Венко Андоновски (2000)