прав (прид.) - напаст (имн.)

Се качуваше на сѐ што носеше фустан - беше права напаст за сите жени во околијата.
„Последната алка“ од Стојан Арсиќ (2013)