прав (прид.) - патека (имн.)

Да ги води, по правата патека, осветлувајќи им ја со сјајот од очите. ***
„Читај ми ги мислите“ од Ивана Иванова Канго (2012)