прав (прид.) - синагога (имн.)

Тоа е правата синагога од седумте што се во улицата Јахимова.
„Патувања“ од Никола Кирков (1982)