празен (прид.) - па (сврз.)

Гледам: устата му е празна па затоа и смеењето му е празно.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)