прв (прид.) - об (преф.)

Додека ја минував границата, погледот ми одлета кон првиот об­лак кој се ближеше кон нас, небаре да ме подземе во височините, во среќното семејство, како во облак од слика на Шагал.
„Ервехе“ од Луан Старова (2006)