пркосен (прид.) - па (сврз.)

„Јас“ е сѐ уште сосема само-доволна заменка, дрско распослана по целата ширина и должина моќно исперчена, пркосна Па, сепак...
„Сонце во тегла“ од Илина Јакимовска (2009)