са (прид.) - има (гл.)

Мајката ѝ вели на бабата Митро, мори панукло, на кој са има натерано во мојто дете?
„Црна билка“ од Ташко Георгиевски (2006)
Ми ич не а сакше ва Бугуројца... сега ки да са има бакнату су ниа!
„Црна билка“ од Ташко Георгиевски (2006)