са (прид.) - крие (гл.)

Реката и каналот, а каналот крие и други страшни нешта, Там са кријат гулеми змии шо ние и пд’ме уд пиперките и думатте, ете тие две води го правеле Острово опасно место за едно малечко дете.
„Црна билка“ од Ташко Георгиевски (2006)