са (прид.) - лизне (гл.)

Му се сврте и на Дончо, му се закани не со завратник, туку со прстот Ами ако са лизнеше у гулемта вода?
„Црна билка“ од Ташко Георгиевски (2006)