са (прид.) - ма (изв.)

Работам земја за на софра да ми даде... носи стомни од изворчето откај коријата... пери во езерските води... спружувај - здиплувај... влечкај до домата... и тоа залче што ќе го каснам - од нанозе ... а голтка млеко од козата молзено - дали за двајцата стари или за мене не са ма?
„Молика пелистерска“ од Бистрица Миркуловска (2014)