светски (прид.) - па (сврз.)

И следувале војни. Светска па балканска, па пак светска. А сиџилите си останале негибнати.
„Тврдина од пепел“ од Луан Старова (2002)