слободен (прид.) - па (сврз.)

Не е на одмет, мислеше, в недела да отидат на Коритница и да ги исчистат коритата; луѓето се слободни па ќе биде можно да се соберат.
„Потковица на смртта и надежта“ од Миле Неделкоски (1986)
Во порфирните одаи, библиотеките и зигуратите молкома копнееле не ревеле, не блуделе, не ловеле ни ноќе, ни дење не биле опасни, ни слободни па сепак живееле!
„Ерато“ од Катица Ќулавкова (2008)