твој (прид.) - пиштол (имн.)

Или уште подобро - дај ми го твојот пиштол.
„Црнила“ од Коле Чашуле (1960)
Понекогаш го држам твојот пиштол в рака.
„МАРГИНА бр. 3“ (1994)