човечки (прид.) - пакост (имн.)

Пред тоа стоев пред парченце огледало и гледав како ми побелуваат очите од грижи, од јад поради човечка пакост, поради зашвајсуваноста на полициските срца.
„Забранета одаја“ од Славко Јаневски (1988)