како (прил.) - пиштол (имн.)

Инаку ќе нѐ оплеват и ќе нѐ остават голи како пиштоли.
„Волшебното самарче“ од Ванчо Николески (1967)
Мразите да позирате. Пред објективот вперен во вас како пиштол имате сериозно, по малку мрачно и намуртено лице.
„Азбука и залутани записи“ од Иван Шопов (2010)