и (сврз.) - пасе (гл.)

Се вртам: по нас идат непознати пилишта и пасат по леите.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
Зошто да бидам како скитник крај стадата околу твоите другари?, а наместо него, одговара Хорот: Ако не го знаеш тоа, о, најубава меѓу жените, тогаш оди си по овците свои и паси ги јарињата покрај пастирските шатори.
„Папокот на светот“ од Венко Андоновски (2000)