ајде (чест.) - море (изв.)

— „Ајде море да преврла, белки ќе најда некое суво дрво да занеса за вурната!“ — и го потера магарето нагоре. На самиот Трибор ја сретна потерата од десет петнаесет аскери со Сулиман чауш, задишани, разградени, распењавени: слегуваа долу Шопковото бачило.
„Крпен Живот“ од Стале Попов (1953)
Ајде море, гледај си ја својата работа.“
„Лек против меланхолија“ од Реј Бредбери (1994)