и (чест.) - пиштол (имн.)

А и пиштолот ме налегнува и ме набива на колкот.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)