и (чест.) - плунка (имн.)

Си ја собираш и плунката в уста.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)